⋆⋆⋆⋆⋆ Notice & Takedown ⋆⋆⋆⋆⋆

Nederlands

Heb je een klacht over de inhoud van een door ons gehoste website? Reageert de eigenaar van de website niet? Dan kun je gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure. Daarvoor gelden wel een aantal spelregels.

Alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren nemen we in behandeling.

Wij zullen jouw klacht binnen zeven werkdagen verwerken.

Indien jij aangeeft dat het een spoedgeval is, proberen we jouw klacht prioriteit te geven en binnen twee werkdagen te behandelen. Wij bepalen zelf of de toekenning voor prioriteit valide is.

Jouw persoonsgegevens worden gearchiveerd bij de klacht.

English

You have a complaint about the content of a website hosted by us. The owner of the website doesn’t respond to your request? In that case you can make use of the Notice & Takedown procedures, taking the following in mind.

Only complete and truthfully completed forms will be processed.

We will handle your complaint within seven business days.

Urgent cases we will try to handle within 2 working days. We will decide if a complaint is urgent.

Your contact details will be archived with the complaint.

Notice & Takedown form